Warffums Mannenkoor
Na de crisis van 1878 - 1895 braken betere tijden aan. Het inwonertal van Nederland groeide en culturele verenigingen kregen voet aan de grond. Zo ontstonden vele muziekverenigingen en zangkoren. Op 1 augustus 1899 werd het Warffums Mannenkoor opgericht. Plaats van handeling was het Hotel ‘t Huis der Gemeente aan de Hoofdstraat. Nu staat daar het Vrouw Franssens Gasthuis. De eerste voorzitter was J. Kat, destijds boekhandelaar in het pand Noorderstraat 7 te Warffum. Secretaris was J. van Hessen en penningmeester Ph. van Dam.
De eerste dirigent van het toen 15-koppige koor was H. Wolthuis, muziekleraar en organist. Hij ontving in het eerste jaar geen salaris maar een cadeau in de vorm van een barometer. Daarna kreeg hij een vergoeding van fl 1,50 per repetitie. Zo’n 20 dirigenten kwamen na hem.
In een periode van nu al 117 jaar veroverde het Warffums Mannenkoor een erkende plaats in de koorzangwereld. Andere zangverenigingen werden gesteund met mannenstemmen. Het ledental schommelde tussen 35 en 15 leden. Talrijke concerten werden gegeven op vele plaatsen. Het vervoer vond op verschillende manieren plaats. Van fiets via trekschuit, rijtuig en vrachtauto naar de personenauto.
HISTORIE
Warffums Mannenkoor 1902
van links naar rechts bovenste rij: B. Bos, P. Noorman, A. Gulden, Ph. van Dam, J. Penterman, T. Allersma, P Huizinga, D. van der Kam. onderste rij: K. Lentenbrink, C.D. Bekema Sypkens, J. Kat, M. Wolthuis, A. Esman, N. Willemsen, T. Groenendaal, J. Kuipers, J. Zuidema.
Na de crisis van 1878 - 1895 braken betere tijden aan. Het inwonertal van Nederland groeide en culturele verenigingen kregen voet aan de grond. Zo ontstonden vele muziekverenigingen en zangkoren. Op 1 augustus 1899 werd het Warffums Mannenkoor opgericht. Plaats van handeling was het Hotel ‘t Huis der Gemeente aan de Hoofdstraat. Nu staat daar het Vrouw Franssens Gasthuis. De eerste voorzitter was J. Kat, destijds boekhandelaar in het pand Noorderstraat 7 te Warffum. Secretaris was J. van Hessen en penningmeester Ph. van Dam. De eerste dirigent van het toen 15-koppige koor was H. Wolthuis, muziekleraar en organist. Hij ontving in het
eerste jaar geen salaris maar een cadeau in de vorm van een barometer. Daarna kreeg hij een vergoeding van fl 1,50 per repetitie. Zo’n 20 dirigenten kwamen na hem. In een periode van nu al 117 jaar veroverde het Warffums Mannenkoor een erkende plaats in de koorzangwereld. Andere zangverenigingen werden gesteund met mannenstemmen. Het ledental schommelde tussen 35 en 15 leden. Talrijke concerten werden gegeven op vele plaatsen. Het vervoer vond op verschillende manieren plaats. Van fiets via trekschuit, rijtuig en vrachtauto naar de personenauto.
Warffums Mannenkoor 1902
van links naar rechts bovenste rij: B. Bos, P. Noorman, A. Gulden, Ph. van Dam, J. Penterman, T. Allersma, P Huizinga, D. van der Kam. onderste rij: K. Lentenbrink, C.D. Bekema Sypkens, J. Kat, M. Wolthuis, A. Esman, N. Willemsen, T. Groenendaal, J. Kuipers, J. Zuidema.